Παραθυρα

Ένα ή δύο παράθυρα στην Teepeelicious σας, θα παροτρύνουν το παιδί για περισσότερο παιχνίδι. 
Με εσωτερικά κουρτινάκια ή εξωτερικό ρολάκι, θα καθορίσετε εσείς το ύφος της σκηνής σας.